Chase Terrace Methodist Church War Memorial

                           MEN OF THIS VILLAGE WHO                          GAVE THEIR LIVES FOR THEIR                              COUNTRY IN THE GREAT                                       WAR 1914 -19                      G. ASHMAN                    A. HEATH                     T. J. BRIMBLE                 J. HYDEN                       W. J. BEDDOW                C. HOPLEY                     C. BORMAN                     R. LEES                     E. BILLS                           L. MORGAN                     W. BARNES                      J. MORGAN                     W. DEAKIN                     G. OWEN                     W. EVANS                        P. PORTER                     H. FENN                          J. ROBINSON                     E. FELLOWS                    O. ROWLEY                     A. FAIRFIELD                  T. SCARLETT                     E. GARBETT                    J.H. SPENCER                     B. GOZZARD                    J. WHITTON                         “Their name liveth for evermore”

                           MEN OF THIS VILLAGE WHO
                         GAVE THEIR LIVES FOR THEIR
                             COUNTRY IN THE GREAT
                                      WAR 1914 -19

                    G. ASHMAN                    A. HEATH
                    T. J. BRIMBLE                 J. HYDEN  
                    W. J. BEDDOW                C. HOPLEY
                    C. BORMAN                     R. LEES
                    E. BILLS                           L. MORGAN
                    W. BARNES                      J. MORGAN
                    W. DEAKIN                     G. OWEN
                    W. EVANS                        P. PORTER
                    H. FENN                          J. ROBINSON
                    E. FELLOWS                    O. ROWLEY
                    A. FAIRFIELD                  T. SCARLETT
                    E. GARBETT                    J.H. SPENCER
                    B. GOZZARD                    J. WHITTON

                       “Their name liveth for evermore”